NTA

NTA

Balans på en bräda

Vi balanserade klossar på en bräda.

Vi använde en stödkloss.

/Peke och semlan

Vi upptäckte att vi måste flytta kuberna eller balansklossen för att brädan ska ligga vågrätt.

Det var svårast med olika antal kuber på brädan.

Sammanfattning av uppdraget:Det var roligt, avancerat, svårt, intressant och kul!

/Högåshjältarna

 

NTA Balansera och väga

 

Balansera och väga

Vi sammanfattar:

Fjärilen balanserar bäst på suddet för suddet är strävt.

Det var svårast att balansera fjärilen på högsidan och på längden för fjärilen glider av.

Vi testade också att balansera fjärilen med ett gem på. Då fick man sätta pennan nära gemet för att hitta balansen, tyngdpunkten.