Svenska

I svenska ska vi träna de sista bokstäverna,så att vi vet hur de formas, låter och var på linjen de ska ligga. Vi kommer även att träna på att skriva egna texter med stor bokstav, mellanrum och punkt. Vi fortsätter med läsläxa och tyst/högläsning varje dag. Nytt för terminen är att vi ska ha boksamtal.Klassen ska också få vara med och starta en leksaksfabrik där de får möjlighet att träna på att skriva, läsa och uppfinna!

Vi fortsätter träna på att:

TALA/LYSSNA
¤ uttala enskilda språkljud och koppla dem till motsvarande bokstav.
¤ berätta om vardagliga händelser; vad du läst, upplevt, sett och lärt.
¤ förstå instruktioner och utföra dem.
När vi läser högt ska du kunna berätta om något du har lyssnat på.

LÄSA
¤ känna igen bokstäverna och koppla dem till rätt språkljud.
¤ läsa enkla ordbilder t ex; jag, du, kan, och, men, har, är
¤ läsa enkel text och förstå/återberätta innehållet.
+ läsa böcker och texter där du befinner dig i din läsutveckling.

SKRIVA
¤ skriva stora och små bokstäver.
¤ använda stor bokstav och punkt.
¤ skriva enkla texter till bilder.